УЕБ УСЛУГИ И ДИЗАЙН

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИНАМИЧЕН САЙТ

Динамичният сайт съдържа административен модул за редакция на съдържанието. Използва се за изработка на сайтове, при които добавянето и редактирането на информация е необходимо да става периодично. Модулът позволява форматиране на текста в страниците, добавяне и премахване на изображения, добавяне и премахване на връзки (линкове), организиране на списъци, модул Find and Replace, добавяне на текуща дата и час, добавяне и редакция на таблици, хоризонтални линии, емоут икони, добавяне на флаш и други медийни елементи, печат на съдържанието и всичко това с пълен контрол върху позиционирането.

УЕБВИЖЪН изгражда динамични сайтове, според изискванията на клиента, използвайки eзик за маркиране XHTML 1.0 Transitional и изцяло съобразени с международните уеб стандарти на W3C, като предоставя валидационни документи за това.

Всяка страница от уеб сайта се оптимизира за минимална екранна резолюция 1024х768 и тип на рендиране: Standards compliance mode. Използваните цветови схеми се избират според стандартите за максимална видимост и четимост.

Тестове за съвместимост на завършения сайт се провеждат в следните браузери:

За изграждане на езикова версия на уеб сайт, оскъпяването е 20% върху калкулираната му крайна цена.

ХОСТИНГ И ДОМЕЙН

уеб хостинг и домейни
Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД