УЕБ УСЛУГИ И ДИЗАЙН

ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАТИЧЕН САЙТ

Статичният сайт не съдържа административен модул за редакция на съдържанието. Използва се за изработка на презентационни или информационни сайтове, при които добавянето на информация не е необходимо да става периодично.

УЕБВИЖЪН изгражда статични интернет сайтове, според изискванията на клиента, използвайки eзик за маркиране XHTML 1.0 Transitional и изцяло съобразени с международните уеб стандарти на W3C, като предоставя валидационни документи за това.

Всяка страница от уеб сайта се оптимизира за минимална екранна резолюция 1024х768 и тип на рендиране: Standards compliance mode. Използваните цветови схеми се избират според стандартите за максимална видимост и четимост.

Тестове за съвместимост на завършения сайт се провеждат в следните браузери:

При формулиране на крайната цена, изработката на една HTML страница се калкулира на стойност 30лв. (без ДДС) за повече от 10 вътрешни страници.

Всеки сайт може да включва текст, изображения, звук, видео, flash-елементи, JavaScript и CSS-стилове без допълнително оскъпяване. За версия на друг език, цената се увеличава с 20%.

ХОСТИНГ И ДОМЕЙН

уеб хостинг и домейни
Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД