ПУБЛИКАЦИИ

книги

КАКВО Е XHTML?

Всички сме чували за HTML и за абревиатурата, която стои зад него - Hypertext Markup Language.

А какво е Hypertext Markup Language? Това е език, указващ как определен текст ще се изпълнява в браузера. Когато се изработва уеб страница е необходимо съдържанието й да се възпроизвежда по определен начин - част от текста да е удебелен, наклонен, подчертан, по-голям, по-малък или дори в друг цвят. Всичко това е възможно да бъде направено поради съществуването на програмен език за маркиране - HTML.

Той обаче не е единствения такъв, който се използва днес. Друга, по-добра негова версия показа на потребителите му, че HTML съдържа доста пукнатини и дупки, още от момента на създаването му. През 1999 година се роди нова спецификация за маркиране - програмен език, наречен XML, който формира основите на XHTML (Extensible HyperText Markup Language).

Като цяло новият XHTML е значително по-гъвкав от стария HTML. Той е създаден по две основни причини: първата - за да се създаде език, който по-ефективно да осъществява комуникацията на уеб сайта с компютъра и втората - за да създаде структура на уеб страниците, която да бъде универсално разбирана от всички браузери, използвани върху различни платформи или при различна екранна резолюция, без значение дали е PC платформа с резолюция 800 х 600, лаптоп, скрийн рийдър за хора с увреждания или мобилен телефон.

Вече съществуват няколко версии на този език за маркиране, всяка със специфичните си характеристики:

  • XHTML 1.0 Strict - същия като HTML 4.01, но според правилата на XML;
  • XHML 1.0 Transitional - позволява употребата на тагове, които правят възможно визуализирането на сайтовете и в по-стари версии на интернет браузери;
  • XHTML 1.0 Frameset - позволява употребата на фреймове;
  • XHTML 1.1 - модулно-базиран, реформулиран XHTML 1.0 Strict. Тази версия се основава изцяло на CSS позициониране.
  • XHTML 2.0 - все още в процес на разработка.
Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД