ПУБЛИКАЦИИ

книги

ДИНАМИЧЕН И СТАТИЧЕН САЙТ

В основата си интернет сайтовете могат да бъдат два вида - динамични и статични. Употребата на един от двата типа се определя предимно от нуждите на клиента.

Статичните сайтове представляват съвкупност от уеб страници, които при определени условия могат да се променят във времето. Те са изградени с HTML (Hyper Text Markup Language) и CSS (Cascading Style Sheets). Първият е рамков уеб език за създаване на страници, а вторият - стилов уеб език, осигуряващ по-добро външно оформление. В изграждането на статичен сайт може да се използва и JavaScript, който придава динамичност (живот) на страниците, но е съпроводен с редица компромиси при употребата му.

Динамичните сайтове са подходящи за по-професионална употреба. Тяхното променяне не се разтяга във времето, то може да бъде извършено във всеки един момент, тъй като съдържанието им се съхранява в база данни (MySql). При тях не се налага разписване с HTML, защото те самостоятелно могат да генерират такъв. Този тип сайтове се създват така, че един единствен администратор да може да променя съдържанието им, без да притежава познания по HTML, JavaScript и CSS. За целта се изработва специален административен панел, с лесен за употреба интерфейс. В динамичните сайтове може да се вгради система за новини, анкети, потребителски регистрации, продуктов каталог, обяви, динамично променящи се графични изображения и статистики.

Едно от неудобствата при употребата на динамичните сайтове е тяхното генериране, което изисква допълнително време от сървърната система за обработка на заявката, а всичко това ги прави значително по-бавни от статичните. Друг основен техен недостатък е и проблемното индексиране в търсещите машини (Google, Yahoo, AOL...), процесът е 50% по-бавен, от колкото при другите.

Като обобщение динамичните сайтове са подходящи за създаване на онлайн магазини, портални системи, електронни вестници и списания, докато статичните са най-доброто решение за презентационен и личен сайт.

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД