ПУБЛИКАЦИИ

книги

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ

Оптимизацията за търсещи машини (SEO - Search Engine Optimization) е много важна част от интернет присъствието на всеки сайт. По-високите позиции в търсещите машини увеличават значително вероятността Вашият сайт да генерира висок брой посещения, респективно - продажби.

Погрешно е обаче схващането, че високите позиции в търсещите машини зависят пряко от уеб дизайнерите и уеб програмистите. Работата им се ограничава до изграждането на сайта по уеб стандартите и задаването на подходящите ключови думи в съдържанието. Често пъти собствениците на уеб сайтове избират ключовите думи хаотично съобразно това, което те смятат, че ще донесе продажби и посещаемост на сайта. Това е съществена грешка, тъй като изборът на подходящи ключови думи се свежда до детайлно "измерване" на съдържанието, определяне на коефицент на насищане за всяка една ключова дума и детайлна преценка дали съответната ключова дума би довела реален купувач.

SEO е процесът, при който се правят тези проучвания и съобразно тях, се променят ключовите думи. Подходящият избор на такива предполага и съответна стратегия на популяризиране на сайта с цел повишаване на page rank (който е различен за всяка страница) и съответно по-високите позиции в търсещите машини. Специалистите в тази област предлагат точния начин на реклама на сайта, съобразно таргет групата, която той провокира. Тяхно задължение да проучат подходящите ключови думи, да направят анализ на конкурентните сайтове, които използват тези ключови думи и да предложат стратегията за популяризиране.

Като обобщение е важно да се знае, че процесът по оптимизация за търсене е бавен и съпроводен с много проучвания. В зависимост от насочеността на сайта и ключовите думи, които обхваща се предприема съответния начин на действие - набавяне на линкове, реклама в портали, офлайн реклама (брошури, флаери...).

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД