ПУБЛИКАЦИИ

книги

ЛОГОТО - ТИПОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Успехът на всеки бизнес зависи от много фактори. Наличието на качествен продукт, не винаги е определящият. Създаването на впечатление е от основно значение за маркетинговата стратегия на всяка една компания, което върви ръка за ръка с изграждането на уникален рекламен образ, до голяма степен формиран чрез логото. Съществуват четири основни типа на лого дизайн и многобройни комбинации между тях, като всеки основен тип има своето специфично приложение.

Лого ТЕКСТ. Най-широко използвания дизайн, фокусиран е върху текста и стила му на представяне, но може да включва и графични елементи. Подходящ е за фирми, чиято дейност може лесно и успешно да бъде визуализирана чрез текстът на логото. В този клас се намират дизайните на Microsoft и на Yahoo. Подходящ е когато: вниманието на потребителя трябва да бъде задържано върху името, когато името е лесно за разпознаване и логично за запомняне, или когато е по-лесно продуктите и услугите да се разпознаят по име, отколкото по символ.

Лого БУКВА. Доста прилича на текстовия лого дизайн, но е изцяло типографска марка, обвързана с инициали или абревиатура. Монограмите и анаграмите са представители на този тип дизайн. Подходящо е когато: инициалите на компанията се интерпретират по-добре, отколкото пълното й име, или когато можете да си позволите да научите публиката на това, което означава буквеното ви лого.

Лого СИМВОЛ. Този дизайн представлява семпла, но силна графична фигура, обикновено абстрактна, хармонизираща с аспекта на бизнеса - продукт или услуга, която се предлага. Типичен пример на лого-символ са NIKE и Apple Computer. Подходящ е когато дейността на компанията се нуждае от емблема / етикет на продукт или когато името е прекалено дълго и не се интерпретира правилно сред потребителите, или разбира се, когато можете да си позволите да обучите таргет групата си на това, какво означава вашия символ.

Лого ОБРАЗ. Използва се за комбиниране на символи. Обикновено съдържа в себе си и символно лого, и текстово лого. Интерпретацията може да е косвена или пряка. Добре изработеното лого-образ може ефикасно да комуникира с потребителя и да визуализира дейността на компанията, която представлява. Подходящо е за нов бизнес, разполагащ с ограничен бюджет, или когато името лесно се разпознава, но е трудно за запомняне, или когато е необходима емблема на продукт, но с по-голяма тежест от обикновен символ.

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД